Ang WONLON ay isa pang kapatid na kumpanya ng Tianjin Quick Smart House Company at dumaan sa proseso sa pagpaparehistro ng trademark ng WONLON. Ito ay nairehistro mula sa taong 2013 at may 10 taon bago mag-expire ang nakarehistrong panahon.