Số đăng ký nhãn hiệu Thép RXHP 10350923  nghĩa là các sản phẩm thép của công ty đã có nhãn hiệu đã đăng ký, đạt tiêu chuẩn và chất lượng tốt. RXHP là tập đoàn của Công ty Nhà thông minh nhanh Thiên Tân, do đó, nhãn hiệu đã được đăng ký và có thể kinh doanh các sản phẩm của mình theo các quy tắc thương mại quốc gia và quốc tế. Chúng tôi luôn tự hào về các sản phẩm và có thể làm chứng từ những khách hàng đã thử và kiểm nghiệm các sản phẩm này.

Đăng ký năm 2013, thời hạn đến năm 2023.